Welcome to the Changhyun Filipino Catholic Community blogsite !!!

Welcome to Korea Fr. Cedric Alimbuyong

Welcome to Korea Fr. Cedric Alimbuyong
Fr. Cedric replaces Fr. Dong Marcaida. Have a happy, fruitful and blessed days with us all!

Saturday, December 1, 2007

Mga Awit ni Blaise

LIWANAG KAY HESUS
1. Sa ‘yo Poon iaalay
Lahat ng pagpupuri ko
Tanging Ikaw ang may bigay

2. Iaalay namin sa Iyo
Binuhos Mong buong-buo.
Hinding-hindi mawawaglit,
Ang dulot Mong kasiglahan.

Refrain:
Liwanag kay Hesus
Namalas kong lubos.
Hindi mawawalay,
Handog ng sikat Mo.

3. Umaalab yaring puso,
Pasasalamat ko sa ‘Yo
Ikaw Hesus ang may dala,
Lahat ng aming tinatamasa.

Coda:
Hinding-hindi mawawalay,
Hinding-hindi, Hesus
Handog ng sikat Mo.

IBINUHOS MO!
1. Sa pagpatak ng luha,
Napangatal ako.
Sa tuwing naaalala,
Unos sa buhay ko.

2. Biglang napawi ang lahat,
Ginising Mo ako.
Niyakap-yakap ng higit,
Patunay na mahal.

Refrain:
Ibinuhos Mo sa ‘king mga mata,

Ang labis na ginhawa,
Na walang panghihinawa,
Sa tunay Mong pagpapadama

3. Anuman ang darating pa,
Biglaang may pagsubok.
Ikaw ang tatawagin,
Ibuhos Mo, Ibuhos Mo!

Coda:
Na walang panghihinawa
Ibinuhos Mo,
Ang tunay na pagpapadama.

IBIG KONG UMUSBONG PA!
1. Sa dami ng biyaya Mo,
Lumawak ang mundo,
Sa tinig na sinasambit.

2. Bawa’t araw na nagdaraan,
Ikaw ang may laan,
Ibig kong umusbong pa.
Pagmamahal sa ‘Yo.

Refrain:
Sa ‘Yo nabago ang lahat
Isinuko mga kahinaaan ko.
Ibig kong muli na sa ‘Yo
umikot ang buhay ko.
Upang maipalaganap,
Mabuting Balita Mo.

3. Sana ay matugunan Ko.
Tunay na ibig Mo.
Pagsisikap na umusbong pa,
Daloy ng pag-ibig Mo.

Coda:
Sa ‘yo nabago nag lahat,
Isinuko mga kahinaaan ko.
Ibig kong umusbong pang muli,
Buhay ko sa Iyo.

No comments:

Onfino Open Event Promo Winners

Onfino Open Event Promo Winners
Nobody's a Loser Only at Onfino! So keep visiting www.onfino.com (pls. click image)

Happy 2nd Anniversary Guri Filipino Catholic Community

Dongduchon Filipino Catholic Community

Chonmasan Community 6th Anniversary

Guri Filipino Catholic Community

First Year Anniversary, July 7, 2007