Welcome to the Changhyun Filipino Catholic Community blogsite !!!

Welcome to Korea Fr. Cedric Alimbuyong

Welcome to Korea Fr. Cedric Alimbuyong
Fr. Cedric replaces Fr. Dong Marcaida. Have a happy, fruitful and blessed days with us all!

Sunday, October 7, 2007

Pa-anyaya Sa Lahat ng Kapatiran

From Chonmasan Filipino Community (Masok) South Korea

HATID NAMIN AY KAPAYAPAAN PARA SA LAHAT NA NAGNANAIS MAKIPAG-UGNAYAN AT MAKIPAG-LAKBAY SA AMING SAMBAYANIHAN!!!
SA PAGBUKAS NG ONLINE VERSION NG AMING MUNTING NEWSLETTER NA 'SAMBAYANIHAN' AY INAANYAYAHAN KO PO KAYO NA MAKI-ALAM AT PATULOY NA PALALALIMIN ANG ATING PANANAMPALATAYA!!!
HANGAD KO ANG INYONG MATIBAY NA PAGYAKAP SA ANUMANG PAGPAPADAMA NG ATING POONG MAYKAPAL!!!
MAKATAWID NAWA TAYO SA ATING TINUTUMBOK NA DAAN NG KAPANATAGAN, KADALISAYAN AT KAGANAPAN!!!

Lubos na dumadalangin,

Reb. Padre Salvador 'dong' V. Marcaida,msp
Email: dong_marcaida@yahoo.com

No comments:

Onfino Open Event Promo Winners

Onfino Open Event Promo Winners
Nobody's a Loser Only at Onfino! So keep visiting www.onfino.com (pls. click image)

Happy 2nd Anniversary Guri Filipino Catholic Community

Dongduchon Filipino Catholic Community

Chonmasan Community 6th Anniversary

Guri Filipino Catholic Community

First Year Anniversary, July 7, 2007