Welcome to the Changhyun Filipino Catholic Community blogsite !!!

Welcome to Korea Fr. Cedric Alimbuyong

Welcome to Korea Fr. Cedric Alimbuyong
Fr. Cedric replaces Fr. Dong Marcaida. Have a happy, fruitful and blessed days with us all!

Sunday, September 30, 2007

Dapit-Hapon

(by Zack)
Hindi ko na matandaan kung kailan Kita huling kinausap
Marahil ay nalunod na ako sa mga biyayang nalasap
Sa aking tinatamasa na malayo sa dating dinanas na hirap
Nawalan ako ng oras at walang ginawa kundi magpakasarap
Sinabi mo sa akin noon na magtiwala ako sa Iyo
Pangakong bubuhatin sa panahon ng siphayo
Binigyan mo ako ng pagkakataon upang makatayo
Ngayon ay puro ginhawa ang aking natatamo
Kailan nga ba Kita huling napasalamatan
Sa tagal ng panahon ay di ko na matandaan
Samantalang dati Ikaw lamang ang sumbungan
Lahat ng saloobin Ikaw ang tanging hingahan
Wala Kang hiningi sa aking kapalit ni isa
Sa lahat ng tulong na Iyong ipinasa
Subalit ano itong aking mga nagawa
Aking ganti'y walang patumanggang pagpapabaya
Ngayon ako'y sa bisyo nalulong na tunayS
a tukso ako ay naging lubhang mabuay
Sa aking pagharap sa mga nagawang pagsuway
Mapagpatawad Mong yakap sa akin pa ri'y binibigay
Patawarin Mo po ako sa mga nagawang pagkakamali
Lahat ng habilin akin sadyang nabali
Kinalimutan Ka sa mga oras ng tagumpayS
a kagipitan ngayon sa Iyo'y kumakaway
Mahabaging Ama di ko na po alam ang aking mga nagawa.
Puno ng pagsisi habang tumutulo ang mga luha
Ako po'y naging isang itim na tupa sa Inyong pastulanS
a nalalabing kong oras, kapatawaran sana ay aking makamtan
Salamat po sa ibinigay n’yong buhay na mahiwaga
Totoo pong nasa huli ang pagsisi at pagtitika
Uubusin ko ang mga huling sandali ng aking hinihinga

Sa pagpupuri sa Iyo, O Diyos na puno ng awa!

No comments:

Onfino Open Event Promo Winners

Onfino Open Event Promo Winners
Nobody's a Loser Only at Onfino! So keep visiting www.onfino.com (pls. click image)

Happy 2nd Anniversary Guri Filipino Catholic Community

Dongduchon Filipino Catholic Community

Chonmasan Community 6th Anniversary

Guri Filipino Catholic Community

First Year Anniversary, July 7, 2007